(chhiáⁿ tùi chia lia̍h adobe reader)
TLH sêng-li̍p ê le̍k-sú ì-gī (台灣羅馬字協會成立的歷史意義)
tho̍k-chiá tâu-su (讀者投書)
Kóng Tâi-gí chin khin-sang (講台語真輕鬆)
Góa o̍h Tâi-gí ê kha-jiah (我學台語的足跡)
Chia̍h siuⁿ pá (吃太飽)
Góa ê a-mah (我的祖母)
Nn̄g-chióng sim-chêng 兩種心情
Hōe-tiúⁿ ê ōe (會長的話)
創作者介紹
創作者 taioanji 的頭像
taioanji

Taioanji 台灣字

taioanji 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()