(chhiáⁿ tùi chia lia̍h adobe reader)
911:Kái-piàn sè-kài ê chi̍t-kang (911-改變世界的一天)
Ē-hiáu Lô-má-jī sī hō á-sī hok? (懂羅馬字是禍還是福?)
Tú-phū-ló (Doppler) hāu-èng (Doppler (都普勒)效應)
Góa bô iân ê a-bú (我無緣的母親)
Kin-á-ji̍t iû-gôan beh koh-o̍ah (我還要活下去)
Niú-suh (消息)
Chhiu-hôa kap Tì-kiông kiat-hun-sek ê chiok-sû (Chhiu-hôa和Tì-kiông結婚式的祝詞)
Sim-lêng koa-si (心靈歌詩)
Hûn kap Hî (雲與魚)
Hōe-tiúⁿ ê ōe (會長的話)
創作者介紹
創作者 taioanji 的頭像
taioanji

Taioanji 台灣字

taioanji 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()