TOJ chhut-khan 2 chiu-nî (台灣字出刊兩週年)
Tâi-gí khò tī Bí-kok ê tāi-ha̍k (美國大學的台語課)
Hó-miā ê gín-á-sî (好命的兒時)
Gín-á-si "Siū-khì" (童詩 "生氣")
Sorting (分類排序)
Bo̍k-su 80 hòe chiok-hok te̍k-khan (鄭兒玉牧師80歲生日的感言)
Gû-leng-thn̂g-á chha̍k phòa iâ-chí-khak (牛奶糖刺破椰子殼)
Í-keng tiàu-óan ê ji̍t-chí (pha-1) 已經遙遠的日子 (第一部)
Hōe-tiúⁿ ê ōe (會長的話)
創作者介紹
創作者 taioanji 的頭像
taioanji

Taioanji 台灣字

taioanji 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()