Tâi-ôan bó-gí su-chu ê su-khó (台灣母語師資的思考) [PDF]
Ūn-tōng tio̍h-sī seng-o̍ah ê si̍t-chiàn (社會運動就是生活的實踐) [PDF]
Tâi-gí CTT (台語熬出頭) [PDF]
Mā lâi kóng "Chhùi kóng pē-bó-ōe, chhiú siá Tâi-gí-bûn" (也來說”嘴講父母話,手寫台語文”) [PDF]
Beh kóng 5-4-3 ê tāi-chì--Siong-ko tēng-lí (來說五四三的事情-商高定理) [PDF]
Góa siōng siàu-liām ê lâng (我最懷念的人) [PDF]
Góa sī 1-chiah Tâi-ôan-káu (我是一隻台灣狗) [PDF]
Ài-hô (愛河) [PDF]
Siàu-liām só· siau-sit ê Tâi-ôan lông-chhoan hong-keng (思念已經消失的台灣農村風景) [PDF]
Gōa-kok ê go̍eh-niû kám-ū-iáⁿ khah îⁿ? (外國的月亮真的比較圓嗎?) [PDF]
Hōe-tiúⁿ ê ōe (會長的話) [PDF]
創作者介紹
創作者 taioanji 的頭像
taioanji

Taioanji 台灣字

taioanji 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()