(chhiáⁿ tùi chia lia̍h adobe reader)
Hoat-khan-bûn (發刊辭)
Tâi-gí-bûn chhut-thâu-thiⁿ (台語文出頭天)
Saⁿ nî chi̍t hóan, gō· nî chi̍t lōan (三年一反,五年一亂)
Soa° ë háu (山會哭泣)
Hōe-ôan niúsù (news)(會員消息)
創作者介紹
創作者 taioanji 的頭像
taioanji

Taioanji 台灣字

taioanji 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()