(chhiáⁿ tùi chia lia̍h adobe reader)
TOJ chhut-khan 1 nî (台灣字出刊一年)
Bô chhin-chhiūⁿ lâng (不如人)
News (消息)
Lô-má-jī ê lō·-iōng (羅馬字的用途)
Khēng (彩虹)
Lēng-gán khòaⁿ "E" sî-tāi ê gín-á (冷眼看”E”世代的孩子)
Sí-kî kàu--lah (死期到了)
Hái-té siâⁿ (海底城)
Khī-á chhiū-ki (柿子樹枝)
Chhiò-khoe (笑話)
Góa beh niá bān-it (我要領一萬一)
Suh-khùi kap sù-kùi (是吸氣還是四季)
Gán-chêng ê sî-kong (眼前的時光)
Hōe-tiúⁿ ê ōe (會長的話)
創作者介紹
創作者 taioanji 的頭像
taioanji

Taioanji 台灣字

taioanji 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()