Tâi-ôan bó-gí chhut-thâu-thiⁿ (台灣母語熬出頭)
Einstein kap Siong-tùi-lūn (愛因斯坦與相對論)
Kám-siā (感謝)
Góan Gentleman (我們的Gentleman)
Lāu-su èng-kai hun-kip mah? (老師應該分級嗎?)
Ī..a
Sîn bē bē-kì--tit (神不會忘記)
Sim-lêng koa-si (心靈歌詩)
Hóan-séng (反省)
Sin ê sî-tāi ùi chit-má khai-sí (新的時代從現在開始)
Hōe-tiúⁿ ê ōe (會長的話)
創作者介紹
創作者 taioanji 的頭像
taioanji

Taioanji 台灣字

taioanji 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()