Bó-gí kàu-châi kap kà-hoat (母語教材和教法) [PDF]
Beh chhi khòaⁿ-māi--bô? Tiāⁿ-tiān (要不要試試看?) [PDF]
Lâi-khì chē hui-ki--Bô·-nū-lí Tēng-lu̍t (相約坐飛機-Bernoulli定律) [PDF]
Bē hoa ê hoe-bu (不會熄滅的火種) [PDF]
Sái kè-têng-á ê Éng-á (駕駛計程車的永仔) [PDF]
Gōng-kiaⁿ-sai (憨女婿) [PDF]
A-bú ê sim-siaⁿ (母親的心聲) [PDF]
Phòa-siùⁿ ê Tâi-pak-siâⁿ (殘破的台北城) [PDF]
Má-mah!Chhiáⁿ lí tio̍h pó-tiōng (媽媽!請你要保重) [PDF]
Hōe-tiúⁿ ê ōe (會長的話) [PDF]
創作者介紹
創作者 taioanji 的頭像
taioanji

Taioanji 台灣字

taioanji 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()